uk / ru
Доступні фінансові послуги
Оберiть найвигідніші умови для свого кредиту
Кредит під заставу зерна з подвійними складськими свідоцтвамиКредит під заставу зерна з подвійними складськими свідоцтвами
Власний внесок

Не менше 30% від договірної вартості договору купівлі-продажу житла

Цільове направлення позики

На поповнення оборотних коштів та ведення господарської діяльності

Строк кредитування

Від 6 місяців до 12 місяців

Суб`єкти кредитування

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які на момент звернення в банк не менше 2-х років ведуть основну діяльність в галузі сільського господарства

Періодичність оплати відсотків та тіла кредиту

Виплата відсотків здійснюється щомісячно, не пізніше 5 числа місяця, який слідує за місяцем нарахування. Тіло кредиту погашається згідно встановленого графіку погашення

Сума кредиту

Від 500 000 дo 2 000 000 гривень

Вид кредитної операції

Позика, в тому числі на умовах фінансового кредиту

Особливі умови

Строк погашення кредитної заборгованості має бути на 30 днів менше, ніж строк зберігання зерна, що вказаний у подвійному складському свідоцтві та договорі зберігання, але не пізніше 31 травня року, наступного за роком збору врожаю зерна, яке надається в заставу

Валюта операції

Гривня

Мінімальна відсоткова ставка

До 2,5 % в місяць

Забезпечення

зерно, що зберігається за подвійними складськими свідоцтвами (пшениця 2,3 класу, насіння соняшнику, ріпак, соя, кукурудза, ячмінь);
особиста порука засновників (власників) Клієнта, загальною долею в структурі власності не менше 50%;
зерно має зберігатися на сертифікованому складі/елеваторі
Вимоги до подвійних складських свідоцтв:
повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства;
заставодавець повинен бути поклажодавцем за свідоцтвом (випущене на ім’я заставодавця);
строк зберігання зерна за подвійним складським свідоцтвом повинен визначатися датою в межах строку дії сертифікату зернового складу на відповідність послуг із зберіганням зерна та продуктів його переробки.

Форма надання кредитних коштів

Грошові кошти надаються в безготівковій формі шляхом перерахування кредитних коштів на поточний рахунок клієнта, відкритий в любому банку України.

Умови дострокового погашення

Без застосування штрафних санкцій

Максимальний розмір кредиту

До 75% ринкової вартості (без ПДВ) зерна, наданого в забезпечення, яке знаходиться на зерновому складі/елеваторі. Ринкова вартість визначається суб’єктом оціночної діяльності за узгодженням з ФК.
Розмір кредиту може бути збільшено, при умові надання додаткового іпотечного забезпечення.