Доступні фінансові послуги
Оберiть найвигідніші умови для свого кредиту
Про компаніюПро компанію

Інформація про компанію АЛЬТА КАПІТАЛ

Інформація про повне та скорочене найменування фінансової установи відповідно до його установчими документами:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" АЛЬТА КАПІТАЛ ", ТОВ" ФК "АЛЬТА КАПІТАЛ"

Інформація про ідентифікаційний код фінансової установи ЄДРПОУ: 40270590

Інформації про місцезнаходження фінансової установи:

Код території за КОАТУУ 8038200000, Україна, 01001, Київ, Печерський район, Спортивна площа, будинок 3, літера В, тел. (044) 223 03 98

Інформації про повний перелік фінансових послуг, згідно з додатком до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), складає не менше 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), складає не менше 10 відсотків статутного капіталу)

№ п / п Повне найменування юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Код ЄДРПОУ * юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків ** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані ***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засно дителей, акц іонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника,%

1 Юридичні особи - - -

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Темплете" 40264215 01001, м .. Київ, Спортивна площа, будинок 3, літера В 99,90

2 Фізичні особи - - -

Всього: 1

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, що здійснив таку реєстрацію.

Відомості про юридичних осіб, контрольовані учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), складає не менше 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ п / п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, контролюється учасником (засновником, акціонером) * Повне найменування юридичної особи, контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, контролюється учасником (засновником, акціонером) ** місцезнаходження юридичної особи, контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, контролюється учасником (засновником, акціонером),%

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "темплетов" 40270590 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" АЛЬТА КАПІТАЛ "ф 01001, м .. Київ, Спортивна площа, будинок 3, літера В 99,90

* Юридична особа, прямо чи посередньо відповідною особою або перебуває під спільним контролем з такою особою.

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з ним осіб в ньому становить не менше 10%).

Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), складає не менше 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ п / п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків * фізичної особи, здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи , що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Д оля в статутному капіталі уч Асника (засновника, акціонера),%

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "темплетов" 40270590 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" АЛЬТА КАПІТАЛ "1001, р .. Київ, Спортивна площа, будинок 3, літера В 99,90

Відомості про склад наглядової ради і виконавчого органу фінансової установи:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ / ДИРЕКТОР

Особа, призначена у виконавчий орган фінансової установи:

Гордієвський ВАДИМ ІВАНОВИЧ керівник ТОВ "ФК" АЛЬТА КАПІТАЛ "

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи (при наявності) відокремлені підрозділи фінансового закладу